Het Leven Is een Droom

Leuk dat je dit artikel wilt gaan lezen. Ik wil je er graag op wijzen dat ik een ‘gewone’ man ben die tijdens mijn proces van spiritueel zelfonderzoek zo nu en dan reisverslagen maak die ik graag met de wereld deel.

Als je meerdere artikelen van mij leest zal je ook tegenstrijdigheden en ‘fouten’ tegen kunnen komen omdat ik door de tijd heen van ‘eigen waarheid’ en inzichten ben veranderd. Waarvan ik eerst dacht dat ‘waar’ was, werd later weer achterhaald enz. enz.

Er is niemand die jouw leven kan leiden, behalve jijzelf. Daarbij kun je uiteraard wel een leraar opzoeken die jou begeleidt. Zelf ontvang ik die begeleiding van Johan van Onbestempeld.

Lieve groet,
Bark

Het leven is een droom

Jouw leven is één grote droom! Jouw waarneming van het leven dat je voor de werkelijkheid aanziet bestaat namelijk niet ‘echt’. Je kent betekenis toe aan voorwerpen, gevoelens en ervaringen en gelooft dat het allemaal echt bestaat.

Stop hiermee! Het enige wat je namelijk doet is continue alle dingen plaatsen tegen de achtergrond van alle kennis die je hebt opgedaan. Zonder deze kennis weet je werkelijk niet wat deze voorwerpen, gevoelens en ervaringen zijn. Het is deze kunstmatige context die de illusie creëert dat we niet helemaal alleen zijn in een lege ruimte.

Waar geloof jij absoluut zeker van dat het werkelijk bestaat en ‘echt’ is?

Mijn zelfverzonnen fantasiewereld

De werkelijkheid waar jij in leeft en gelooft bestaat alleen uit energie en bewustzijn. Je ervaart energie (emotie) bij de dingen waar je in gelooft, hierdoor raak je gehecht aan deze dingen. Je bent gehecht aan alles wat je waarneemt. Voorbeelden zijn: je persoonlijkheid, je lichaam, je geslacht, je nationaliteit, je naam, je leeftijd, je gezin, je werk, je familie, je creditcard(s), je kleren, je normen en waarden, je doelen, je ambities, je meningen, je geheugen, de tijd, de ruimte, etc.

Jouw waarneming van de dingen waar je in gelooft bezitten jou. Hierdoor ervaar je een door jou zelf gecreëerde fantasiewerkelijkheid. Je verkeert in de droomstaat. De waarheid is echter dat niets ‘bestaat’, alleen jij. En jij bent een eenzame gedachte die voor altijd in een lege ruimte rondzwerft.

Hoe ervaar je jouw fantasiewereld op dit moment?

Consensuele werkelijkheid en relatieve waarheid

Wanneer je denkt dat de dingen, ideeën en concepten waar je in gelooft toch waar zijn, moet ik je teleurstellen. Het is allemaal geloof en alle geloof is onwaar. Je leeft in een wereld die gebouwd is op basis van consensuele werkelijkheid en relatieve waarheid. Dit betekent dat er over onze waarheden en werkelijkheid een gezamenlijke overeenstemming bestaat. Ieder mens legt zijn waarheden en werkelijkheid echter op zijn manier uit, omdat deze volledig subjectief zijn. Niemand kan namelijk met absolute zekerheid bewijzen dat iets waar is.

Deze consensuele werkelijkheid en relatieve waarheid die jij ervaart is mede gecreëerd door de opvoeding van je ouders, de opgelegde maatschappelijke normen en waarden, je cultuur, je levenservaring én hoe sterk je in ‘jouw waarheid’ gelooft. Deze hangt dus af van je persoonlijke voorkeuren en vooroordelen.

Onderzoek eens wat jij voor ‘waar’ aanhoudt. Van welke ‘waarheden’ kun jij zien dat deze afhangen van persoonlijke voorkeuren en vooroordelen?

Weet er dan niemand iets zeker?

Er is niemand in onze wereld die ook maar iets weet of ooit iets zal kunnen weten. De waarheden die jij verkondigt zijn dus bewijzen van jouw staat van onwetendheid. Alle feiten waarvan jij gelooft dat ze waar zijn horen thuis in de categorie consensuele werkelijkheid en relatieve waarheid. Dit is een werkelijkheid die niet ‘bestaat’ en een waarheid die een leugen is. Het is namelijk niet met absolute zekerheid te bewijzen dat jouw beeld van de werkelijkheid ook maar enige basis heeft in de werkelijkheid zoals die daadwerkelijk is.

Schrijf iets op waarvan je absoluut zeker weet dat het waar is. Bijvoorbeeld: de tafel is groen. Onderzoek vervolgens de veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen en probeer jouw stelling te weerleggen.

Ik Ben

Er is één ding dat je met absolute zekerheid weet. Het subjectieve Ik Ben. Alle andere dingen, ideeën en concepten waarvan je denkt dat ze ‘echt’ bestaan, zijn geloof. Dit betekent niet dat wat ‘echt’ lijkt te bestaan er niet is. Het is alleen niet te bewijzen.

Heb je jezelf wel eens de volgende vraag gesteld en deze nauwkeurig onderzocht: Wie ben ik?

Mijn zelfverzonnen personage

Jouw hele leven ben je al bezig met het ontkennen van deze simpele waarheid en het in stand houden van jouw onware zelf. Het onware zelf is een zelfverzonnen personage in een door jou gecreëerde droomwerkelijkheid. De reden dat jij een onwaar zelf creëert is dat je bang bent. Je hebt angst voor het hebben van geen zelf, geen identiteit, geen enkel iets. Een permanente lege ruimte, niets. Hieruit volgt dat angst ten grondslag ligt aan alle emoties die wij mensen ervaren. Angst verpakt als liefde, geluk, verdriet, teleurstelling, etc.

Elk moment dat jij gelooft dat je een afgescheiden, individueel en uniek wezen bent en je niet bewust bent van hoe de werkelijkheid echt in elkaar zit, slaap je. Je droomt en slaapt over een verzonnen personage in een wereld die niet echt is, maar door jou zelf bij elkaar is gefantaseerd. Bijna iedereen leeft in deze slaaptoestand en is zich daar niet bewust van.

Hoe diep slaap jij? En wil je eigenlijk wel wakker worden?

Spirituele verlichting

De enige persoon die geen deel meer uitmaakt van deze droomwereld, is een persoon die spiritueel verlicht is. Dat is iemand die de waarheid heeft gerealiseerd (volledig beseft). Hij is niet meer in als van de bij elkaar gedroomde fantasiewerkelijkheid, maar kan – als hij dat wil – wel bewust kiezen om er naar terug te keren. Het is echter niet meer mogelijk voor hem om de droomwereld voor de werkelijkheid aan te zien. Hij beseft volledig wat de waarheid is en heeft zichzelf ontdaan van al zijn droomlagen (illusies).

Maya

Welk mechanisme gaat er schuil achter de droomstaat? Angst! Dat wil zeggen, de angst om geen identiteit (geen zelf) te hebben. De schrijver Jed McKenna heeft dit mechanisme Maya genoemd. In het Hindoeïsme betekent dit ‘sluier van illusies’.

Maya zit in ons allemaal en zorgt ervoor dat we in een permanente staat van onwetendheid verkeren. Iedereen die in de droomstaat verblijft en zich daar niet bewust van is, slaapt en is onwetend. Dit komt omdat niemand de moeite heeft genomen om zijn leven te onderzoeken. We (blijven) geloven in dingen die er niet zijn en houden onszelf zo gevangen in onze droomstaat. De reden is dus dat we bang zijn voor het hebben van geen zelf.

Is het mogelijk Maya te vernietigen? Jazeker. Maya is geen iemand en heeft ook geen vaste vorm. Het is een vrijwillig mechanisme in onszelf. Schijn met je volle kritische vermogen op alles wat je voor ‘waar’ aanneemt en onderzoek het. Dat zal Maya niet overleven. Maar… de kracht van Maya is dat dat ook het laatste is wat jij durft en zult doen.

Tot op welke hoogte durf jij jouw geloofs(overtuigingen) te onderzoeken?

De ontwaakte staat – hoe word ik wakker?

Jij leeft niet alleen in een droom, je slaapt er waarschijnlijk ook nog diep in. Om wakker te worden in jouw droom zul je moeten inzien dat jouw gedachten en emoties jouw werkelijkheid vormen. Als je je daar bewust van bent, zul je inzien dat alles uit bewustzijn en energie bestaat en dat jij dat dus ook bent.

De volgende stap is het besef dat het leven een droom is, je hele bewustzijn wordt gevormd door geloof en dat je dag in dag uit emotionele bagage meesleept. Observeer je gedachten en emoties kritisch en je zult zien dat al jouw geloof niets anders is dan droomlagen (illusies) die je allemaal kunt verwijderen.

Welke droomlagen zou jij willen verwijderen?

Droomlagen – hoe vernietig ik ze?

Je kunt je droomlagen vernietigen door geen nieuwe overtuigingen meer op te nemen, maar juist die lagen af te breken die ‘onecht’ zijn. Dit doe je door je overtuigingen kritisch te bekijken, waardoor je ze vernietigt. Je zult langzaam maar zeker helderder gaan zien en beseffen dat alles geloof is en gehechtheid aan jouw onware zelf. Uiteindelijk zul je steeds meer samenvallen met het universum en beseffen dat het leven aangenamer is als je je realiseert dat je in een fantasiewereld leeft. Vanaf dan ben je in staat om werkelijk te ontwikkelen en te groeien.

Zou je ook een rustige en ontspannen geest willen hebben en continue in flow willen zijn? Hoe fantastisch zou het zijn als je werkelijke ontwikkeling en groei zou ervaren?

Wakker worden? Dacht het niet!

Ironisch genoeg is wakker worden in of uit de droomstaat, respectievelijk menselijke volwassenheid en spirituele verlichting, nu het laatste wat we willen, ook al beweert iedereen het tegenovergestelde. Iedereen wil in werkelijkheid helemaal niet veranderen, omdat we namelijk doodsbang zijn onze ogen open te doen. We zijn veel te gehecht aan alle dingen in ons leven, voornamelijk thuis, familie en werk.

We willen niet wakker worden in of uit onze droom; we willen de werkelijkheid niet onder ogen zien. We willen niet de waarheden die we niet tegen de achtergrond van onze opgedane kennis kunnen toetsen. We willen alleen onze consensuele waarheid; de waarheid die niet bestaat!

Wat wil jij nu eigenlijk? Wakker worden of toch liever doorslapen?

Mijn leven op een dood spoor?

Onze huidige maatschappij is gebaseerd op macht, angst, ego en wantrouwen. Het leven van de meesten van ons is op een dood spoor geraakt. Door nog meer levensenergie in onze droom te stoppen, proberen we een mooiere, beter bij elkaar gefantaseerde wereld te dromen. De prijs die wij hiervoor op dit moment betalen is een leven met een minimum aan bewustzijn.

“Zijn deze levens dan überhaupt de moeite waard om te leven? Ik ben van mening van niet. Het zijn levens die nooit zijn onderzocht en die zijn per definitie niet de moeite waard om te leven. Helaas zijn dat de levens van de meeste mensen”, aldus Jed McKenna.

In hoeverre is jouw leven de moeite waard om te leven? Is jouw leven niet gewoon één van die levens die ook op een dood spoor is geraakt?

Voorgeprogrammeerd leven

Waarom kies je namelijk bewust om een leven te leiden zoals bijna iedereen dat doet? Een loopbaan ambiëren, een huis kopen, een vriend(in) nemen, een kind krijgen, een hypotheek afsluiten, etc. Met andere woorden, waarom wil je bij voorbaat een leven leiden dat is voorgeprogrammeerd waarin je de illusie hebt dat je kiest.

Maar je kiest niet! Dat heb je ook nooit gedaan, omdat je jouw leven niet serieus hebt onderzocht. Dit is dus wat het betekent om te slapen in de droomstaat; niet helder kunnen zien en een onbewust leven leiden. Exact op dit moment glippen jouw kostbare levensminuten door je vingers weg.

Wanneer ga jij jouw leven serieus onderzoeken en werkelijk een keuze maken?

Vind je dit een interessant artikel? Laat een reactie achter of deel dit bericht met anderen. Dat waardeer ik 🙂 Bedankt!

Lieve groet,
Bark

Hulp nodig met wakker worden?

Mijn e-Boek ‘Spiritualiteit & Zelfonderzoek in de Praktijk’ leert je stapsgewijs de theorie, spirituele begrippen en praktische middelen kennen waarmee jij wakker kunt worden in/uit de droom 🙂

e-Boek ‘Spiritualiteit & Zelfonderzoek in de Praktijk – Een Praktische Handleiding voor Spiritueel Ontwaken’ (PDF) | Spirituele Verlichting.nl

 

De bovenstaande tekst wil ik niet door laten gaan als ‘eigen werk’. De gepresenteerde ideeën, ontwerpen en nieuw geïntroduceerde begrippen zijn geparafraseerd en afkomstig uit de boeken ‘Spirituele Verlichting? Vergeet het maar!’ (2005), ‘Spiritueel Incorrecte Verlichting’ (2007), ‘Spirituele Oorlogvoering’ (2009) en ‘Notities’ (2010) van Jed McKenna. Oorspronkelijk zijn deze boeken in het Engels verschenen, vertaald door Maggy Wishaupt en uitgegeven door Samsara Uitgeverij b.v. Petra Schuijling heeft ‘mijn werk’ geweldig geredigeerd. Ik ben haar dankbaar.

Gerelateerde artikelen & video's
11 reacties
 • Carmen
  Beantwoorden

  Echt iedereen en zijn moeder zegt tegenwoordig dat de wereld een illusie is, maar ik snap het niet. Je schrijft: “De tafel is groen en onderzoek vervolgens de veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen en probeer jouw stelling te weerleggen.” Kun jij of iemand anders dit voordoen? Want voor mij is de tafel groen. Mijn zintuigen nemen de tafel waar. Je kunt er een woordspel van maken, maar meer ook niet.

  • Bark Berendsen
   Beantwoorden

   Hoi Carmen,
   Wellicht dat het makkelijker te begrijpen is als je overtuigingen/ideeën over jezelf onderzoekt. Je kunt bijvoorbeeld de neiging hebben om alle dingen goed/perfect te ‘moeten’ doen. Hieraan ligt bijvoorbeeld de overtuiging ‘ik ben niet goed genoeg’ of ‘ik doe nooit iets goed’ of ‘ik ben minderwaardig’ aan ten grondslag. Is die overtuiging absoluut ‘waar’? Nee toch? Maar iemand die die overtuiging heeft ervaart het/zichzelf wel zo. Net zolang totdat hij de kernovertuiging(en) en gedragspatronen doorziet en doorbreekt. En dan is de ervaring ineens anders. Waren de ervaringen ervoor dan echt? Jazeker. Maar waren zo ook absoluut ‘waar’? Nee, duidelijk niet. Dat wordt bedoeld met dat iets een illusie is. Louter het geloof ergens in creëert de ervaring.
   Ciao,
   Bark

 • Alex
  Beantwoorden

  Ik vind dit niet echt fijn om te weten,
  Het is o.a. Ook zeer verontrustend,
  Maar goed het is filosofie, en daar heeft iedereen zijn eigen mening over….
  Het is onmogelijk dat er filosofische feiten bestaan.
  Dus ik houd het bij mijn eigen mening

  • Bark Berendsen
   Beantwoorden

   Dag Alex,
   Ik kan me voorstellen dat je het als verontrustend bestempelt. Aan de andere kant zou je het ook als bevrijdend kunnen bestempelen, omdat er nooit werkelijk iets op het spel staat. Hoe heerlijk is dat? Je kan gewoon helemaal het leven gaan leiden dat bij JOU past i.p.v. op angst gebaseerde normen en waarden van anderen volgen.

   Uiteindelijk zal je zelf onderzoek moeten doen naar wat de werkelijkheid precies is en hoe deze gevormd wordt. Of niet… en dat is ook oké 🙂

   Lieve groet,
   Bark

 • johan
  Beantwoorden

  Ben mij er van bewust dat ook ik voor een gedeelte nog slaap, totdat ik voor een paar jaar geleden eens mijn eigen lichaam zag zitte op de bank.. Even later wist ik dat met mijn bewustzijn op een andere plek was, daarna kon ik er even tussenuit gaan met mijn astrale lichaam en ondervond een geweldig mooie reis waar tijd en ruimte niet langer een constante waren.
  Dit kan ik (nog niet) op commando, maar zo nu en dan vetroef ik op andere plekken, waar het niet te vergelijken is met de schoonheid van deze aarde, daarbij valt dit in het niets.

  Nu weet ik dus dat er enorm veel meer is dan wat ik denk dat er is

 • Elisa
  Beantwoorden

  Na 8jaar wisselende depressie/stemmingswisselingen ben ik er klaar mee en ben ik op onderzoek uitgegaan. Ik ben dankbaar dat jou website op mijn pad is gekomen. Het zal me een houvast geven.

  Thx!

  • Bark Berendsen
   Beantwoorden

   Tof! Er is geen betere motivatie dan KU% voelen in mijn beleving 😉 Wat betreft houvast, om ‘het’ uiteindelijk te vinden zul je alles moeten loslaten. Aan de andere kant, zoals Hans Laurentius zegt is, en dat kan ik me voorstellen, dat er maar weinig mensen zijn die geen tijdelijke houvasten hebben om niet in één keer geheel in te storten. Dus doe het kalm aan, maar ga altijd VERDER 🙂

 • jan de groot
  Beantwoorden

  “Ik vind het leuk om zo nu en dan wat materiaal te publiceren en ben van plan om vanaf nu meer te schrijven over de dingen die ik tegenkom, tegen aan loop en ervaar.”

  Dus er is nog een ‘ik’??? Zolang dat zo is, ben je nooit klaar. Dus, om verder te gaan, meer focus.
  Al sje mckenna echt zou hebben gelezen, zou je brijpen dat als je nog steeds bezig bent met je toch, met vallen en opstaan, je nog niet klaar bent, dus diep in de angst zit.

  Jed mckenna is goed, heel goed zelfs. In de trend van goede boeken, lees en koop
  – the albigen papers – richard rose
  – i am that – sri nisaragadatta maharaj
  – mud and water – talks by zen master bassui

 • Dinie
  Beantwoorden

  Dag Bark, via het boek van Jed Mckenna jou site gevonden. Wat schep je veel duidelijkheid. Vorige week als door een donderslag getroffen en werd me “leven in de droom” plots duidelijk. Niets is meer wat het was, voel me vermoeid maar ook kalm en vredig.
  Het is net of mijn fysieke lichaam dit nog moet verwerken moeite heeft met volgen. Het ego doet zijn best om nog te protesteren en zwengelt af en toe het wiel nog eens aan. Dit is logisch; 51 jaar heb ik in een droom geleefd en heb / had een drang om het anders te leven. IETS in mij was gewaar van de ilusie. Warme groet Dinie

 • Astrid
  Beantwoorden

  Dag Bark 🙂
  ik heb onlangs je site ontdekt en vind hem helemaal geweldig! alles is heel duidelijk en inspirerend.
  Ik zit de laatste tijd met nogal wat ‘levensvragen’ die maar in mijn hoofd blijven rondspoken, het is alsof ik alles in vraag stel. waarom leven we en wat doen we hier op aarde? Ik ben dan ook terug begonnen met alles op te schrijven wat een hele opluchting is!
  Ik geloof dat ik begrijp wat je bedoelt met ‘het leven is een droom’ omdat mensen zoveel overtuigingen hebben die niet bestaan om maar betekenis aan hun leven te geven. Ik ben er mee eens dat je die best kan doorbreken en leert met een open blik naar de wereld te kijken.
  Maar ik heb soms het gevoel dat het leven écht een droom is :s ik kijk om me heen en ik zie die lamp hier naast me en mijn handen die typen en het ziet me er niet allemaal heel ‘echt’ uit…
  dit beangstigd me natuurlijk. Dit gevoel is begonnen vanaf het moment dat ik besefte dat het leven zich altijd in het NU afspeelt. Ik voel soms ook niet alsof dit lichaam van mij is. en ja heb ik een lichaam of ben ik een lichaam? In je 3 dagen van non-duaal bewustzijn ervoer je ook dat je de dingen helderder kan zien, ik daar in tegen zie alles nogal wazig. zag alles er toen ook echter uit??
  Als je zegt ‘het leven is een illusie’ is alles wat ik zie (en voel?) ook een illusie ? of is die lamp gewoon wel echt? 😉

  vroeger had ik hier nooit een probleem mee en leefde het leven even spontaan en vanzelfsprekend als andere mensen. Ik ben zo jaloers op kinderen en dieren, ze ZIJN gewoon.

  • Bark Berendsen
   Beantwoorden

   Waarneming is werkelijkheid. Alles wat je ervaart is ‘echt’ voor jou, want het is jouw ervaring. Maar is het daarmee ook waar? Dat is waar het het om gaat. Dus door het onderzoeken waar je in gelooft kun je op een gegeven moment doorzien dat het er niet is en eigenlijk ook nooit is geweest. Puur en louter verbeelding alleen maar door ergens in te geloven dat het bestaat, vanuit angst natuurlijk 😉

Laat een reactie achter

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

GRATIS 30 Tips & Inzichten voor Spiritueel Zelfonderzoek (PDF) ontvangen?

GRATIS 30 Tips & Inzichten voor Spiritueel Zelfonderzoek (PDF) ontvangen?

Dankjewel voor je interesse. Er is een e-mail met link naar je onderweg waarmee je de gratis PDF direct kunt downloaden. Veel plezier ermee! Lieve groet, Bark

Spirituele Verlichting - Ontwaken uit de Droom | Spirituele Verlichting.nl
Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, video's en activiteiten?

Deel dit met een vriend :-)