Spirituele Woorden- & Begrippenlijst

Leuk dat je dit artikel wilt gaan lezen. Ik wil je er graag op wijzen dat ik een ‘gewone’ man ben die tijdens mijn proces van spiritueel zelfonderzoek zo nu en dan reisverslagen maak die ik graag met de wereld deel.

Als je meerdere artikelen van mij leest zal je ook tegenstrijdigheden en ‘fouten’ tegen kunnen komen omdat ik door de tijd heen van ‘eigen waarheid’ en inzichten ben veranderd. Waarvan ik eerst dacht dat ‘waar’ was, werd later weer achterhaald enz. enz.

Er is niemand die jouw leven kan leiden, behalve jijzelf. Daarbij kun je uiteraard wel een leraar opzoeken die jou begeleidt. Zelf ontvang ik die begeleiding van Johan van Onbestempeld.

Lieve groet,
Bark

Spirituele woorden- & begrippenlijst

Afgescheiden staat

Het belangrijkste kenmerk van leven in de afgescheiden staat is dat je volledig egogebonden bent. Je gelooft dat je een uniek, individueel wezen bent met een lichaam en een geest. Daarnaast leef je in de veronderstelling dat er geen verbinding bestaat tussen jouw geest en alles wat je waarneemt. Je gelooft dat je afgescheiden bent en geen onderdeel van een groter geheel. De geïntegreerde staat is de tegengestelde bewustzijnsstaat.

Angst

Deze emotie vormt de basis van jouw onware zelf (het ego) en je leven in de droomstaat. Alle angst die we ervaren is terug te voeren naar de angst voor de afwezigheid van een zelf, een identiteit, een ‘iets’. Jed McKenna omschrijft deze angst als: “Angst voor het geweldige niets waardoor je voortdurend op de buitenwereld bent gefixeerd. Met angst bedoel ik een vaag, onbehaaglijk en onbestemd gevoel.”

Consensuele werkelijkheid en relatieve waarheid

Over onze ‘waarheden’ en werkelijkheid bestaat een gezamenlijke overeenstemming (consensus). Ieder mens legt zijn ‘waarheden’ en werkelijkheid echter op zijn manier uit, omdat deze volledig subjectief zijn. Niemand kan namelijk met absolute zekerheid bewijzen dat iets ‘waar’ is. Onze ‘waarheden’ en werkelijkheid zijn dus relatief.

De eerste stap

Het Pad naar spirituele verlichting betekent de eerste stap dat je je bewust wordt van wat er allemaal niet is. Dit is het allereerste begin van wakker worden uit de droomstaat. Je begint te beseffen dat je een verzonnen personage speelt in een bij elkaar gefantaseerde droomwereld. De eerste stap is de enige en laatste stap die je zet. Vanaf het moment dat je het ‘proces van deprogrammering’ bent begonnen, is het niet meer te stoppen. Je kiest alleen of je je er tegen zult verzetten of niet.

De Illusie

Alles wat je op enig moment waarneemt, inclusief ‘jezelf’. Wanneer er gesproken wordt over ‘jouw Illusie’ of ‘mijn Illusie’, dan wordt daarmee het Ene Ding bedoeld, dat wat jij BENT inclusief de Illusie die je ervaart. Anders gezegd, je zou ook dat wat wordt waargenomen door de waarnemer, inclusief ‘jezelf’, de Illusie kunnen noemen. Overduidelijk beweeg je je namelijk in een wereld of werkelijkheid. Dat is jouw Illusie. En jouw Illusie is uniek.

De waarheid

Er bestaat niet zoiets als de absolute ‘waarheid’. Het enige dat je zeker kunt weten is dat je bestaat, het subjectieve ‘IK BEN’. De hele egostaat is gebouwd op basis van consensuele werkelijkheid en relatieve ‘waarheid’. Dit betekent dat er over onze normen, waarden, ideeën, concepten, overtuigingen, etc. een gezamenlijke overeenstemming bestaat. Echter, er is niets dat er op wijst dat wat jij als ‘echt’ ervaart ook daadwerkelijk bestaat en dus absoluut ‘waar’ is. Je identificeert jezelf met – en gelooft dus in – de beelden, herinneringen, stemmen, commentaar, etc. in je hoofd (= het ego) en neemt die onbewust voor ‘waar’ aan. En doordat iedereen in de egostaat ‘jouw waarheden’ reflecteert, lijkt het alsof alles waar je in gelooft ook ‘echt’ bestaat. Een wonderbaarlijke creatie van ‘iets’ uit ‘niets’.

Droomstaat

Een staat van bewustzijn waarin jij betekenis toekent aan voorwerpen, gevoelens en ervaringen. Je bent gehecht aan deze dingen, omdat emoties jouw waarneming ondersteunen. Het resultaat is een door jou bij elkaar gefantaseerde droomwerkelijkheid waarvan jij denkt dat deze ‘echt’ is. Het is echter niets anders dan jouw interpretatie van de werkelijkheid, een droom. Dus niet de werkelijkheid zoals deze echt is. In de droomstaat heeft iedereen het dus altijd en overal bij het verkeerde eind. Zie ook het begrip ‘egostaat’.

Binnen deze droomstaat kun je slapen en ontwaakt zijn. Je slaapt wanneer je niet beseft dat je een verzonnen personage speelt in een bij elkaar gefantaseerde droomwereld. Je hebt geen benul van de werkelijke situatie, van waar je bent en wat er zich in het leven afspeelt. Dit komt omdat je volledig egogebonden bent en niet helder kunt zien.

Voor een beschrijving van ontwaken in de droomstaat, zie menselijke volwassenheid. Aan de andere kant geeft spirituele verlichting een omschrijving van ontwaken uit de droomstaat.

Dualisme

Het geloof in twee tegenover of onafhankelijk naast elkaar staande beginselen waarmee een persoonlijke werkelijkheid wordt vormgegeven. Het dualisme is kunstmatig, speelt zich af binnen bepaalde grenzen en is per definitief eindig. Het bevindt zich binnen een persoonlijke, afgebakende context waarvan jij gelooft dat die bestaat.

Egogebondenheid

De mate waarin jij gehecht bent aan je ego. Hoe meer egogebonden je bent, hoe meer jij je identificeert met je verzonnen personage en je bij elkaar gedroomde fantasiewereld. Een staat van volledige egogebondenheid betekent slapen in de droomstaat. Menselijke volwassenheid daarentegen is een bewustzijnsstaat waarin je in mindere mate gebonden bent aan je ego. Wanneer je de gehechtheid aan je ego volledig hebt doorgesneden en de droomstaat niet meer voor de werkelijkheid aanziet ben je spiritueel verlicht.

Egostaat

Bijna iedereen begeeft zich in de egostaat, waarbij je jezelf volledig identificeert met de op angst gebaseerde normen, waarden, ideeën, concepten, etc. van het ego over hoe jij je moet gedragen. En die aangeleerde normen en waarden ziet het ego continue bevestigd door andere ego’s. In de egostaat houden we daarom ervaringen tegen wat tot conflicten, belemmeringen en aandoeningen leidt. Het Pad gaat over het achterlaten van de ‘waarheden van de egostaat’ ten faveure van je ‘eigen waarheid’. En je ‘eigen waarheid’ druist op vele vlakken in tegen de ‘waarheden van de egostaat’. Daarbij is de egostaat geneigd om zeer zwaar te wegen aan een nieuwe ervaring die buiten haar kaders treedt en dat af te keuren.

Egostaat waarheid

Op angst gebaseerde normen en waarden van het ego over hoe jij je dient te gedragen op de gebieden werk, relaties, familie/sociale verbanden en locatie – waar je woont, hoe je woont en met wie je woont.

Eigen waarheid

Dit is een ‘gevoel van waarheid’ dat in elk NU beschikbaar is – voor ‘het denken’ verschijnt – en jou precies vertelt wat je ‘juist wel of niet moet doen’, of beter gezegd: waar je ‘juist wel of geen zin in hebt’. Je kunt je ‘eigen waarheid’ alleen maar ‘kennen’ of ‘weten’ en (uit)leven in het NU. Dit betekent dat je ‘eigen waarheid’ elke keer alleen op dat ene moment ‘kloppend’ is én daarmee dus tijdelijk van aard is. Zodra je je identificeert met het ego zit je alweer in je hoofd druk te maken over dingen uit het verleden of de toekomst. En weg is je ‘eigen waarheid’ van dat moment.

Geen zelf

Geen zelf hebben betekent dat je de ‘waarheid’ volledig beseft. Je hebt je ontdaan van alle droomlagen (illusies) en ervaart een permanent non-duaal bewustzijn. Er is nog maar Eén Ding en wat dat is, dat ben jij. Er bestaat overigens geen ‘waar zelf’. Spiritueel gezien is het ware zelf hetzelfde als geen zelf. De angst om geen zelf (geen identiteit) te hebben is de reden dat iedereen in de droomstaat verkeert.

Gehechtheid

Je bent gehecht aan datgene waar je in gelooft dat ‘echt’ bestaat én jou verhindert om je ‘hoogste eigen waarheid’ van het moment (uit) te leven. Zie ook het begrip ‘onthechten’.

Geïntegreerde staat

Deze bewustzijnsstaat is het tegengestelde van de afgescheiden staat en bereik je als je menselijk volwassen wordt. Je bent niet langer een afscheiden individu, maar beseft dat je onderdeel bent van een groter geheel. Je valt als het ware samen met het universum en het Leven. In deze staat kun je werkelijk groeien en ontwikkelen.

Geloof

Geloof is alles wat je niet met absolute zekerheid kunt bewijzen. Alle geloof is dan ook onwaar en een leugen, en legt alleen maar beperkingen op. Geloof ontstaat volgens Jed McKenna wanneer angst het denken van mensen overwint. Ondersteund door een oneindige hoeveelheid emotionele energie ervaar jij gevoelens, voorwerpen en ervaringen als ‘echt’.

Jed McKenna zegt verder het volgende over dit begrip: “Geloof dient alleen maar om de ware oneindigheid terug te brengen tot de onware eindigheid. Vanaf het moment dat je niet meer gelooft, ken je geen vragen meer.”

Helder zien

Dit is een manier observeren om de werkelijkheid aan te zien voor wat deze echt is. Iemand die helder kan waarnemen ziet hoe alles werkt, welke wetten en regels er gelden en werkt bovendien mee. Je kunt steeds helderder gaan zien vanaf het moment dat je een persoonlijke wedergeboorte hebt ervaren en weet hoe ego en angst werken.

Het ego

Het ego is het ‘idee van een ik’ dat zich afgescheiden ziet van wat het buiten zichzelf waarneemt. Het is de ‘speler’ in het NU. Het is de denker, het lichaam en de doener in de Illusie. Het bevat unieke kenmerken zoals karakter en verleden, maar ook vaardigheden, voorkeuren, uiterlijk en lichaamsbouw.

Het ego is volledig gehecht in de Illusie. Het verleent ‘waarheid’ aan alles wat het waarneemt. Het is volledig gehecht aan zijn overtuigingen. Het houdt vast. Het houdt in stand. Het heeft geen ruimte voor nieuwe ervaringen, of liever gezegd: aan ervaringen die buiten de kaders treden waarin het is opgevoed. Sterker nog, het wijst al het andere af. Het wijst alle anderen af. Het ziet iedereen die anders doet als afwijkend.

Het NU

Het in de spiritualiteit veel gebruikte NU-begrip zegt dat er niets is buiten wat er NU is. Dat is wel zo gemakkelijk, je hoeft immers geen seconde verder te kijken of te denken dan wat er NU exact op dit moment is. Het kunnen beperken van je ervaring tot de zogenaamde microwaarneming in het NU is erg rustgevend: “De plek waar je NU bent, kijk om je heen, wordt bewust van je lichaam, wordt bewust van de ruimte waarin het zich bevindt en… meer is er niet. Ik hoef nergens anders over na te denken”, aldus Johan de Jong.

Elk ander NU heeft volstrekt unieke kenmerken en is met de beste wil van de wereld niet te voorspellen. Aan de andere kant zijn er wel golven en patronen aan te wijzen, maar daar beweeg je vanzelf in mee of je er NU over nadenkt of niet.

Hogere zelf

Zie het begrip ‘menselijke volwassenheid’.

Identificatie

Identificatie vindt plaats wanneer gedachten, die zich voordoen als stemmen, commentaar of mentale beelden, zijn samengesmolten met emoties en/of sensaties waardoor je het waargenomene als ‘echt’ ervaart. Leidend hierbij is de reactie van je lichaam. Als een gedachte in de vorm van een woord of plaatje een emotie en/of sensatie in het lichaam teweegbrengt, dan zijn de gedachte en emotie en/of sensatie samengesmolten en is er sprake van identificatie.

Maya

Maya is het mechanisme dat voortkomt uit de angst voor geen zelf. Ze is geen iemand en heeft ook geen vaste vorm. Jed McKenna heeft haar naam ontleend aan het Hindoeïsme. In het Hindoeïsme betekent dit ‘sluier van illusies’. Haar taak is om ervoor te zorgen dat jouw onware zelf (het ego) in de droomstaat blijft voortbestaan. Wanneer je op onderzoek uitgaat, zul je zien dat ze helemaal niet bestaat. Haar grootste kracht is dat jij haar niet durft te onderzoeken. Je bent doodsbang om je ogen open te doen.

Menselijke kindertijd

De menselijke kindertijd is het vertrekpunt van elke spirituele tocht. Tijdens je ‘kindertijd’ ben je volledig gebonden aan je ego. Je bent je niet bewust van jezelf, waar je bent en welke regels er gelden. Je slaapt in de droomstaat en leeft een onbewust leven.

Je kunt je hele leven een menselijk kind blijven; een afgescheiden, uniek wezen met een lichaam en een geest. De meesten van ons blijven de rest van hun leven een menselijk kind en slagen hier voortreffelijk in.

Menselijke volwassenheid

Dit heet ook wel ontwaken in de droomstaat en vindt plaats na een proces van ‘sterfte’ en ‘wedergeboorte’. Je hebt het deel van jezelf vernietigd dat zich met jouw verzonnen personage identificeert en bent niet langer volledig gebonden aan je ego. Je kunt je personage weer in de wereld spelen, zonder van de wereld te zijn. Het is een enorme bewustzijnsverruiming ten opzichte van het afgescheiden perspectief dat de meesten van ons hebben.

Je accepteert ‘wat er is’ en leeft hier volledig in harmonie mee. De illusie van tegenstellingen – bijvoorbeeld goed en mooi tegenover slecht en lelijk – heeft plaats gemaakt voor de werkelijkheid van het ondeelbare geheel. Hierin is alles even waardevol. Wanneer je dit inzicht hebt verworven, zul je de wereld nooit meer anders zien. Evenwicht en eenheid zijn hersteld en je bent geboren in je rechtmatige hogere zelf.

Natuurlijke staat

Zie het begrip ‘spirituele verlichting’.

Onthechten

Je kan alleen maar onthechten van iets waar je aan gehecht bent, logisch. Op het moment dat je je identificeert met een gedachte ben je er ook automatisch aan gehecht door de ondersteunende en samengesmolten emotionele lading. Het is dan onderdeel van je identiteit en daarmee een beperking om je ‘eigen waarheid’ van het moment te leven én te volgen ‘wat uit jou komt’. Onthechten wil zeggen dat je de op angst gebaseerde patronen in je leven doorbreekt en daarmee datgene loslaat waar je altijd in hebt geloofd (lees: altijd voor absoluut ‘waar’ hebt aangenomen). Zo raak je op lange termijn onthecht van elk element van het ego en besef je dat alles in de Illusie net zo ‘waar’ als dat het ‘niet-waar’ is, en dat je met beide bestempelingen volledige vrede hebt.

Onware zelf

Jouw onware zelf is jouw ego. Dit onware zelf bestaat alleen maar in de droomstaat. Vanuit de angst om geen zelf (geen identiteit) te hebben heb je onbewust dit onware zelf gecreëerd.

Er bestaat geen ‘waar zelf’. Spiritueel gezien is het ware zelf hetzelfde als geen zelf. Jij bent echter niet in staat om geen zelf waar te nemen, waardoor je ervan uitgaat dat het niet bestaat. Hierdoor zie jij je onware zelf aan voor jouw ware zelf.

Onwetendheid

We denken iets te begrijpen en weten wat we niet (kunnen) begrijpen en weten. Met andere woorden, onwetendheid is niet hetzelfde als niet-weten. Het is juist wel iets weten, maar iets wat niet absoluut ‘waar’ is.

Overgave

Wij leven in de Illusie dat we controle hebben over onszelf en ons leven. Door je over te geven aan het universum – erop vertrouwend dat het universum beter weet wat goed voor je is dan jijzelf – begint het proces van ‘sterfte’ en ‘wedergeboorte’ en kun je menselijke volwassen worden.

Rechtmatige staat

Zie het begrip menselijke volwassenheid.

Spirituele autolyse

Dit is een intellectueel proces van zelfontleding. Het is een schriftelijke methode waarbij je jouw meningen, overtuigingen en opgedane kennis vernietigt. Je vernietigt die overtuigingen waarvan jij niet met absolute zekerheid kan zeggen dat het ‘waar’ is. Het doel is om je bewustzijn te verruimen en zelfbelemmerende aannames te vernietigen.

Spirituele verlichting

Dit wordt ook wel ontwaken uit de droomstaat genoemd. Het is de absolute staat van zijn; absoluut in termen van ultiem en oneindig. Als je spiritueel verlicht bent, heb je je ego helemaal vernietigd, d.w.z. de emotionele gehechtheid aan je ego. Je ervaart een permanent non-duaal bewustzijn. Een verlicht persoon heeft geen zelf meer, maar een zelfloos bewustzijn. Hij beseft continue wat de waarheid is.

Spirituele verlichting kun je niet willen. Willen komt namelijk voort uit je ego (onware zelf) en die kan geen egoloosheid (geen zelf) willen. De ‘waarheid’ realiseren doe je alleen maar door doelbewust je ego te vernietigen. Puur uit haat voor de leugen waar je in leeft. Niet uit liefde voor de ‘waarheid’.

Totaal verkeerd geïnformeerd

Jed McKenna: “In onze maatschappij dromen we spirituele idealen bij elkaar die we nooit kunnen bereiken. Ze liggen namelijk hopeloos buiten ons bereik. Het doel van spiritualiteit is niet ontwaken in of uit de droomstaat, maar het tegenovergestelde: jezelf constant voor de gek houden, het zelfbedrog in standhouden en zien wat er niet is en niet zien wat er wel is.”

Zelfonderzoek

Zelfonderzoek gaat over het ontdekken van ‘de waarheid’ over jezelf, het inzicht in wat je BENT en het onderscheid kunnen maken tussen wat echt is en wat niet. Gaandeweg ontdek je dat je niet je verstand bent en dat er geen afgescheidenheid bestaat”, aldus Hans Laurentius.

Vind je dit een interessant artikel? Laat een reactie achter of deel dit bericht met anderen. Dat waardeer ik 🙂 Bedankt!

Lieve groet,
Bark

Hulp nodig bij je Zelfonderzoek?

Mijn e-Boek ‘Spiritualiteit & Zelfonderzoek in de Praktijk’ leert je stapsgewijs de theorie, spirituele begrippen en praktische middelen kennen waarmee jij effectief Zelfonderzoek kunt doen 🙂

e-Boek ‘Spiritualiteit & Zelfonderzoek in de Praktijk – Een Praktische Handleiding voor Spiritueel Ontwaken’ (PDF) | Spirituele Verlichting.nl

 

Gerelateerde artikelen & video's
4 reacties
 • Veerle
  Beantwoorden

  Hoi,
  Ik weet dat ik artikel waar is, ik voel het ook goed tot me binnendringen.
  Maar ik ben nu heel bang.
  Niet zozeer dat ik geen eigen ‘ik’ heb.
  Maar dat anderen mensen niet echt bestaan, dat ik ze zelf heb gecreëerd in mijn droomwereld.
  Ik ben bang om alleen te zijn.
  Bestaan er nu echt ook anderen? Of zit ik alleen opgesloten in mijn illusie?

  Groetjes van Veetle

  • Bark Berendsen
   Beantwoorden

   Wellicht om eens te kijken naar die lichaamssensatie/overtuiging –> bang om alleen te zijn. Er zijn een aantal boeken die interessant zouden kunnen zijn voor je. Eentje is gebaseerd op schematherapie (valkuilentherapie) en heet ‘Leven in je Leven’ van Young & Klosko. En waar ikzelf ook enthousiast over ben is het werk van Ingeborg Bosch. Zij schreef de boeken ‘Illusies’ en ‘PRI de kunst van bewust Leven’.
   Wellicht dat die meer inzicht geven in je kernovertuiging(en) en hoe je die kunt oplossen.
   Ciao,
   Bark

 • Lara
  Beantwoorden

  Ik denk dat de angst voor geen identiteit zelf gecreëerd is. De waarheid creëer je ook zelf zodra jij iets bestempeld als waarheid of onwaarheid. Dus het zou kunnen zijn dat de waarheid niet bestaat. Ik zie het ego alleen als een zelfverzonnen persoon. Alles wat over blijft noem ik mezelf zijn. Zowel innerlijk als uiterlijk wat overeenkomt. Waarbij je innerlijke rust hebt. Zelf ben ik gevoelig voor energieën, zowel negatief als positief, waar ik in mijn jeugd wel eens last van heb gehad bij sommige kamers en mensen.

  • Bark Berendsen
   Beantwoorden

   Hi Lara,

   Een aantal jaren geleden toen ik heel erg met mijzelf in de knoop zat heb ik het besluit genomen om mijzelf eruit te knokken, no matter what! De vraag was alleen: hoe? Zelf kwam ik via cognitieve gedragstherapie erachter dat ik mijn werkelijkheid vorm op basis van de overtuigingen die ik heb. Ik merkte dat als ik het tegenovergestelde geloofde, deze overtuiging net zo ‘waar’ was voor mij op dat moment als de eerste overtuiging die ik had. Dus waarom zou de ene overtuiging meer ‘waar’ zijn dan een andere? Misschien waren ze beide ‘waar’ of beide ‘niet-waar’.

   Uiteindelijk kwam ik erachter dat geen enkele overtuiging stand houdt als ik deze aan een kritisch onderzoek onderwerp. Uitgangspunt hierbij is: kan ik met absolute zekerheid bewijzen dat waar ik van overtuigd ben ‘waar’ is? En dan begint het graafwerk 🙂

   Mijn leidende principe is sindsdien ‘waarheid’, ik kan me ook geen ander leidend principe bedenken wat boven ‘waarheid’ staat, jij wel?

   Groetjes,
   Bark

Laat een reactie achter

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

GRATIS 30 Tips & Inzichten voor Spiritueel Zelfonderzoek (PDF) ontvangen?

GRATIS 30 Tips & Inzichten voor Spiritueel Zelfonderzoek (PDF) ontvangen?

Dankjewel voor je interesse. Er is een e-mail met link naar je onderweg waarmee je de gratis PDF direct kunt downloaden. Veel plezier ermee! Lieve groet, Bark

Zelfonderzoek - Wat Is Dat? | Spirituele Verlichting.nl
Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, video's en activiteiten?

Deel dit met een vriend :-)