Spirituele Autolyse – Hoe Doe Je Dat?

Leuk dat je dit artikel wilt gaan lezen. Ik wil je er graag op wijzen dat ik een ‘gewone’ man ben die tijdens mijn proces van spiritueel zelfonderzoek zo nu en dan reisverslagen maak die ik graag met de wereld deel.

Als je meerdere artikelen van mij leest zal je ook tegenstrijdigheden en ‘fouten’ tegen kunnen komen omdat ik door de tijd heen van ‘eigen waarheid’ en inzichten ben veranderd. Waarvan ik eerst dacht dat ‘waar’ was, werd later weer achterhaald enz. enz.

Er is niemand die jouw leven kan leiden, behalve jijzelf. Daarbij kun je uiteraard wel een leraar opzoeken die jou begeleidt. Zelf ontvang ik die begeleiding van Johan van Onbestempeld.

Lieve groet,
Bark

Spirituele autolyse – hoe doe je dat?

Er zijn zes verschillende effectieve middelen en tools voor Zelfonderzoek beschikbaar waarmee je de op angst gebaseerde normen en waarden van het ego kunt ontleden, doorzien en loslaten:

Het middel voor Zelfonderzoek ‘Op je Pad: de vraag ‘wie/wat ben ik?’ Een verrassende kijk’ hangt nauw samen met de techniek ‘Doe 24/7 aan Zelfonderzoek in de praktijk – belangrijk!’ en dient daarom meer als theoretische achtergrond en/of verdieping. In dit artikel wordt het middel voor Zelfonderzoek ‘Spirituele autolyse’ besproken.

Spirituele autolyse is een overwegend intellectueel middel voor Zelfonderzoek wat je kunt gebruiken om helder te leren denken. Dit betekent niet dat het doorsnijden van de emotionele binding met je ego makkelijker gaat; je zal nog steeds de (on)bewuste (gedachte)patronen in jouw leven moet doorbreken. Zoals eerder aangegeven bestaan er mensen met allerlei voor- en afkeuren en verschillende karakters. Kijk daarom of spirituele autolyse bij je past en blijf het niet tot in den treure proberen als je voelt dat het niet ‘stroomt’ voor jou.

Wat is het doel van spirituele autolyse?

Het woord autolyse betekent zelfontleding en het doel van spirituele autolyse is jouw ego – met zijn op angst gebaseerde normen en waarden – stap voor stap te ontleden, te doorzien en de gehechtheid eraan door te snijden in jouw leven, zodat je steeds meer in staat bent om je ‘eigen waarheid’ van het moment te leven. Het is de bedoeling dat je in een flow/trance raakt waarbij het schrijven ‘vanzelf’ lijkt te gaan en je onbewuste en eerder niet-gedurfde gedachtes aan het papier of computer toevertrouwt – dit wordt ook wel automatisch schrijven genoemd. Ter verduidelijking van het doel van spirituele autolyse citeer ik graag een alinea van Jed McKenna:

“Het draait hier om het vinden en ophelderen van elk volgend obstakel dat je vooruitgang tegenhoudt. Het doel is niet het vinden van de juiste antwoorden, maar van de juiste vragen. Er zijn geen antwoorden die gevonden kunnen worden, alleen vragen die bepalend zijn voor alles wat ons tegenhoudt. Als je de vraag begrijpt, vernietig je wat je tegenhoudt. Het is onbevreesd denken en helder kijken dat begoocheling vernietigt.”

Hoe werkt spirituele autolyse?

Elke vraag (of stelling) belemmert vooruitgang. Het gaat nooit en te nimmer om het antwoord dat je wel of niet ‘weet’. De oplossing, en daarmee vooruitgang, bevindt zich in het centrum van de vraag (of stelling). Jed McKenna vult verder aan: “Het gewenste antwoord ligt in het uit de weg ruimen van de belemmering, weergegeven door de juiste vraag. De vraag, op de juiste manier begrepen, is de belemmering.”  Stel de juiste vraag (of schrijf de juiste stelling op) die jou belemmert en jou een stap verder brengt. Voer grondig onderzoek uit, ontleed en doorzie de belemmering en stel de volgende juiste vraag. De volgende stappen kunnen je helpen juiste vragen (of stellingen) op te sporen:

  1. Wat geloof ik? Wat zie ik? Wat vind ik? Wat beweer ik? Wat is mijn (kern)overtuiging? Etc.
  2. Kan ik met absolute zekerheid weten dat dit ‘waar’ is? 
  3. Welke veronderstellingen liggen ten grondslag aan deze ‘waarheid’?
  4. Herhaal stap 1 t/m 3 totdat je jouw belemmering hebt ontleed, doorzien en losgelaten.

Er zijn echter drie uitzonderingen: het subjectieve Ik Ben (het enige wat je kunt weten), een persoonlijk observatie (ik voel me goed) of een negatieve uitspraak (de kamer is niet wit). Verder is het dus niet de bedoeling om een overtuiging te vervangen door een nieuwe overtuiging. Het gaat er om dat jij je zelfbelemmerende overtuigingen ontleedt, doorziet en loslaat. Samengevat bestaat het proces van spirituele zelfontleding volgens Jed McKenna uit drie stappen:

  1. “Zien, begrijpen en opschrijven van datgene waar je in gelooft.”
  2. “Het doorzien van de (kern)overtuiging(en), het doorbreken van het patroon in je leven en dus het doorsnijden van de emotionele binding ermee.”
  3. “Het verwerken van de verloren emotionele band: acceptatie!”

Tijd om te oefenen 🙂 Persoonlijk heb ik altijd de voorkeur gegeven aan het onderzoeken van een stelling i.p.v. een vraag. Kijk voor jezelf wat jij het meest prettigst vindt.

Oefening: schijf een vraag of een stelling op waarvan je zeker weet dat het bestaat en begin met schrijven waarbij je in je achterhoofd continue op zoek bent naar de veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen. Anders gezegd, je bent op zoek naar de (kern)overtuiging(en) waarop je vraag/stelling stoelt en je wilt jezelf daar bewust van worden. Het zou fijn zijn als je in een flow/trance raakt waarbij het schrijven ‘vanzelf’ lijkt te gaan. Schrijf en herschrijf en schrap alles wat er niets mee te maken heeft, net zo lang je helder doorziet welke op angst gebaseerde overtuiging(en) eraan ten grondslag liggen – dit zijn je kernovertuiging(en). Vervolgens kun je in je leven het patroon gaan doorbreken door niet meer die ‘egostaat waarheden’ te volgen, maar je ‘eigen waarheid’ van dat moment te gaan (uit)leven.

Tip: je zou kunnen beginnen met een vraag/stelling waar je enorm veel weerstand tegen hebt of angst voor hebt. Denk bijvoorbeeld aan niet-eigen normen en waarden op het gebied van werk, relaties, familie/sociale verbanden en locatie – waar je woont, hoe je woont en met wie je woont. De reden hiervoor is dat er een ‘drive’ achter zit om de overtuiging los te laten, waarmee het proces van onthechten een stuk makkelijker gaat.

Voorbeeld van Bark: ik heb liefde nodig van de ander, dit veronderstelt dat ik iets nodig heb van iemand anders om mij goed te voelen, om mij compleet te voelen, om mij heel, één te voelen, bevestiging dat ik er mag zijn, dat ik oké ben, dus liefde is de bevestiging, de goedkeuring van de ander dat ik er mag zijn. Dit veronderstelt dat ik alleen goed ben als de ander mij goed genoeg vindt, dat de ander mij wil, dat de ander mij ziet staan, dit maakt mij afhankelijk van de ander, dat de ander over mijn lot kan beslissen, dat de ander aan kan geven of ik goed genoeg ben, dit maakt mij machteloos, dus:

  • Ik geloof iets van de ander nodig te hebben (liefde, bevestiging, aandacht,)
  • Dit maakt mij afhankelijk van de ander en dus machteloos.
  • Ik ben ontzettend bang voor afwijzing van de ander, verschrikkelijkste wat er is.

Vaak gebeurt het dat bepaalde stellingen/vragen leiden tot nieuwe (deel)onderwerpen die uitgewerkt kunnen worden. De onderwerpen zijn dus aan elkaar gelieerd in (bepaalde) situaties en omstandigheden, maar zijn zo ‘groot’ dat deze apart onderzocht en ontleed moeten worden. De reden hiervoor is dat er vaak verschillende soorten gevangen fysieke en/of emotionele energie achter schuilen die los van elkaar verwerkt dienen te worden. In het korte voorbeeld hierboven zie je bijvoorbeeld drie ‘deelconclusies’ die verder uitgepluisd kunnen worden.

Vind je dit een interessant artikel? Laat een reactie achter of deel dit bericht met anderen. Dat waardeer ik 🙂 Bedankt!

Lieve groet,
Bark

Hulp nodig bij je Zelfonderzoek?

Mijn e-Boek ‘Spiritualiteit & Zelfonderzoek in de Praktijk’ leert je stapsgewijs de theorie, spirituele begrippen en praktische middelen kennen waarmee jij effectief Zelfonderzoek kunt doen 🙂

e-Boek ‘Spiritualiteit & Zelfonderzoek in de Praktijk – Een Praktische Handleiding voor Spiritueel Ontwaken’ (PDF) | Spirituele Verlichting.nl

 

Gerelateerde artikelen & video's

Laat een reactie achter

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

GRATIS 30 Tips & Inzichten voor Spiritueel Zelfonderzoek (PDF) ontvangen?

GRATIS 30 Tips & Inzichten voor Spiritueel Zelfonderzoek (PDF) ontvangen?

Dankjewel voor je interesse. Er is een e-mail met link naar je onderweg waarmee je de gratis PDF direct kunt downloaden. Veel plezier ermee! Lieve groet, Bark

Dialoog (met Jezelf) – Hoe Doe Je Dat? | Spirituele Verlichting.nlThe Unfindable Inquiry – Hoe Doe Je Dat? | Scott Kiloby | Spirituele Verlichting.nl
Wil je op de hoogte blijven van onze artikelen, video's en activiteiten?

Deel dit met een vriend :-)